Privacyverklaring

Datum van laatste aanpassing: 12-juni-2018

Twisted Bytes verwerkt persoonsgegevens. Dat doen wij via onze website en via applicaties die wij gebruiken voor het contact met klanten en het factureren van onze diensten aan die klanten. Wanneer klanten of andere personen met ons contact opnemen hebben wij die gegevens. Wij gaan zorgvuldig en conform de huidige privacywetgeving met deze gegevens om. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel.

Persoonsgegevens

Twisted Bytes vraagt alleen om gegevens welke wij nodig hebben voor onze dienstverlening. Deze gegevens worden gevraagd via een formulier. Deze persoons gegevens die wij daarin vragen zijn de volgende:

Als u ons een e-mail stuurt ontvangen wij daarmee uw naam en e-mailadres en mogelijk andere gegevens die in die mail staan. De e-mail die wij ontvangen archiveren wij. Wanneer er gevoelige gegevens worden uitgewisseld verwijderen wij die wanneer die niet meer noodzakelijk zijn voor het betreffende doel.

Onze website bevat een formulier voor het aanvragen van een demo account. Hier wordt gevraagd om een naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact te maken met de aanvrager en het demo account beschikbaar te stellen aan de aanvrager.

Applicaties en doel van verwerking

Wij maken van diverse applicaties gebruik voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Deze applicaties ontvangen alleen gegevens die Twisted Bytes daarin plaatst met het doel om onze klanten te kunnen helpen.

Van deze applicaties maken wij gebruik waar ontvangen persoonsgegevens worden opgeslagen:

Doorgeven van informatie

Buiten de in deze verklaring genoemde applicaties en redenen geven wij geen gegevens door aan derden ter inzage, tenzij:

Cookies en logbestanden

Onze website slaat cookies op in de browser van de bezoeker. Wij doen dat met Google Analytics. Het doel daarvan is om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken zodat de ervaring van gebruikers mogelijk verbeterd kan worden. In onze overeenkomst met Google hebben wij een retentie van 14 maanden ingesteld en geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van de gegevens door Google zelf. Wij hebben echter geen controle over wat Google echt met de gegevens doet. Zie daarvoor de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

De server waarop de website staat heeft logging aanstaan. Daarin wordt bijgehouden welke pagina's worden aangeroepen vanaf bepaalde IP nummers. Dit doen wij voor minimale analyse in geval van problemen. Wij verwerken deze gegevens niet en de gegevens worden na maximaal 12 dagen verwijderd, de logbestanden kunnen in een backup staan. Die retentie is maximaal 2 maanden.

Applicaties en servers van onze klanten

Twisted Bytes beheert servers en applicaties van klanten. Wij weten niet exact wat die applicaties doen en zijn expliciet niet verantwoordelijk voor klanten in hun applicaties met persoonsgegevens doen. Wij raden aan om de privacyverklaring van die websites en/of applicaties te raadplegen voor er gebruik van te maken.

Backups

Twisted Bytes maakt backups van gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen op AWS S3. De gegevens worden geencrypt voor opslag.

De backups worden maximaal 2 maanden bewaard.

Wijzigingen van deze verklaring

Wij behouden het recht om deze verklaring te wijzigen De datum van de laatste wijziging staat aan het begin van de verklaring.

Contact

Bij vragen over deze verklaring of gegevens die wij opslaan kunt u contact opnemen met ons via telefoon: +31 85 - 401 9626, of via e-mail: [email protected]

Twisted Bytes B.V.
Pijpenstraat 11a
Enschede
[email protected]